Παραδοσιακή κατοικία Κάμπος

Παραδοσιακή κατοικία Κάμπος

17/18